top of page

Hulpverlening vanuit sport

Auti-Taekwondo is een hulpverleningsetting binnen de Taekwondoschool BOOZ waarin specifieke aandacht is voor de ontwikkeling van kinderen met autisme. 

Auti-Taekwondo werkt individueel gericht. Voor de individuele ontwikkelingslijnen wordt passend aanbod geboden. De sociaal-emotionele ontwikkeling en life-skills (waaronder omgang met frustratie, herkennen van gevaar, discipline, samenwerken) zijn belangrijke pijlers waar het lesaanbod op geschreven is.

Deze ontwikkelingsdoelen liggen verscholen in de voortgang van de les. Van belang is dat de kinderen de lessen ervaren als sportieve taekwondolessen in een vertrouwde en veilige omgeving. Plezier maken en ontspanning binnen de aangeboden activiteiten zijn hiervoor belangrijke graadmeters.

De sport- en spelactiviteiten binnen de lessen worden in herhalende sfeer aangeboden, waarin geleidelijk allerhande vaardigheden gestimuleerd worden (zowel sociaal als motorisch).

Groepslessen met veel persoonlijke aandacht

Socialisatie. Omgang met spelregels.

Samenwerken, omgang met elkaars kwaliteiten en tekortkomingen 

Evenwicht en evenwichtig

Zelfbeheersing, ruimte innemen, gevaar herkennen 

Discipline en concentratie 

Sport- en spelvormen

Tikspelen                                                        –

Groenespelen                                                – 

Balansoefeningen                                        – 

Hosin Sul (zelfverdediging)                        –       

Fundamentele taekwondo oefeningen  –

-

-

-

-   

-

-

-

-

-   

-

De manier van omgang met elkaar, de sport- en spelvormen en het curriculum verzorgt een breed palet waarin ontwikkeling in brede zin gestimuleerd wordt. Er is zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en individuele ontwikkelingsdoelen.

De kinderen zijn aangesloten bij ITF Nederland (de Nederlandse Taekwon-Do bond). Dit maakt het mogelijk dat er ook gewoon examen gedaan kan worden.

De examens worden in dezelfde veilige en vertrouwde setting afgenomen, waarbij de opgestelde ontwikkelingsdoelen (individueel) een belangrijke graadmeter zijn.

De motorische exameneisen worden getoetst, en zijn zeker van belang. Daarnaast behalen de kinderen hun vervolgband in samenwerking, discipline en frustratietolerantie. 

speelgoed verkleind
Oefenplek voor 
life skills
Vertrouwde en voorspelbare omgeving
Instrument voor sociale ontwikkeling
Hulpverlening 
vanuit sport 
Concentratie en discipline
Weerbaarheids-oefeningen
bottom of page